Farligere enn noensinne

Mathias Gjesdal Hammer, “Farligere enn noensinne”, Klassekampen, 1 August 2022.

Link (Klassekampen)   (→ PDF)

An interview in Klassekampen (in Norwegian) about the allegations against Frontex’s involvement in illegal pushbacks.