Interview in Vårt land

Ismail Burak Akkan, “EUs grensepoliti saksøkes for å presse flyktninger på havet”, Vårt Land, 28 May 2021

Link (Vårt Land)   (→ PDF)

An interview in Vårt Land (in Norwegian) about Front-Lex taking Frontex to the CJEU.